RACE INFO

Race Info Stockholm


-ATT TÄNKA PÅ-

Ta med helt ombyte så du kan vara med efter målgång och umgås med en grillad korv.


Hammarbybacken är välbesökt av folk, vi har inget företräde gentemot andra så visa hänsyn.

Tänk även på att vi cyklar på allmän gångväg där både hundar och barn är vanligt förekommande så ta det försiktigt.-TIDTAGNING-

Ha egen klocka som startas enligt beskrivning under rubriken "STARTEN"

Det kommer även finnas en klocka vid målgång, notera din tid och skriv upp den på arket i vindskyddet.

Om du ej vill skriva upp din tid så skriv bara att du deltagit. Utifrån denna lista sker nämligen utlottning av

gåvor från partners.-STARTEN-

Starten sker på vattnet ute på sjön enligt 1:a bilden nedan.

Se till att vara ute i god tid då det är många som ska ut på vattnet.

Iläggningsplatser som kan användas innan start finns enl. bild.


Signal om 3 ges 3min innan start, signal om 2 ges 2 min innan start, nedräkning 10-0 sker 1 min innan start då en signal ges för att alla ska kunna starta sina klockor. Ca 10 sek innan start utropas "start inom 10 sekunder" START sker vid given signal.-BANAN-

Eget ansvar att hitta banan gäller, den är bara stödsnitslad.

Spåret enligt kartorna ska följas.

Max 1 meter från snitsel.-PADDLINGEN-

Flytväst är ett krav.

Runda bojen medurs.

Ta med paddel och flytväst till växling, lika för alla och mindre stöldrisk.-LÖPNINGEN-

Det är en tekniskt svår bit på löpningen. Det rekommenderas att den rekas innan tävlingen.

Spring efter egen förmåga och håll er på benen.-CYKLINGEN-

Cykling är ej tillåten i växlingsfållan.

Skobyte krävs före och efter varje cykling.

Hjälm är ett krav.

Detta är en mycket krävande cykling, reka gärna innan, framförallt utförs.

Som nämnts tidigare så är det spåret enligt kartor samt max 1 meter från snitsel som gäller,

hitta ditt optimala spår inom denna zon.

Cykla extra varsamt på gångväg samt där cyklingen korsas och i anslutning till växlingsfållan.-VÄXLINGSOMRÅDET / VÄXLINGSFÖRFARANDET-

Din cykel och övrig utrustning kan ligga inom den gula markeringen, du har 1,5x1,5 meter att tillgå.

Var uppmärksam på att cykling (orange) kommer att ske i anslutning till växlingsfållan.

Ingen cykling får ske i växlingsfållan, detta medför att målgång kommer att ske springandes med cykeln.

NOTERA att alla ska in i fållan från samma håll och ut ur fållan i andra änden till alla sträckor enl bild.-MÅLGÅNG-

Målgång sker springandes genom växlingsfållan med cykel (cykeln ska med över mållinjen)

Vid mållinjen (svart fält) finns en klocka, notera tiden och skriv upp den på arket i vindskyddet (eller skriv bara att du deltagit).-TIDER-

Banan beräknas ta mellan 1.15 och 2.30-RESULTAT-

Fyll i din tid i arket som finns i vindskyddet.


.